Saga-ken / 佐賀県

F

41441Tara-chou, Fujitsu-gun藤津郡太良町

H

41387Genkai-chou, Higashimatsuura-gun東松浦郡玄海町

I

41205Imari-shi伊万里市

K

41327Yoshinogari-chou, Kanzaki-gun神埼郡吉野ヶ里町
41210Kanzaki-shi神埼市
41202Karatsu-shi唐津市
41207Kashima-shi鹿島市
41424Kouhoku-machi, Kishima-gun杵島郡江北町
41423Oomachi-chou, Kishima-gun杵島郡大町町
41425Shiroishi-chou, Kishima-gun杵島郡白石町

M

41345Kamimine-chou, Miyaki-gun三養基郡上峰町
41341Kiyama-chou, Miyaki-gun三養基郡基山町
41346Miyaki-chou, Miyaki-gun三養基郡みやき町

N

41401Arita-chou, Nishimatsuura-gun西松浦郡有田町

O

41208Ogi-shi小城市

S

41201Saga-shi佐賀市

T

41206Takeo-shi武雄市
41204Taku-shi多久市
41203Tosu-shi鳥栖市

U

41209Ureshino-shi嬉野市