Taku-shi ,Saga-ken / 佐賀県

When there is not a mention, use 846-0000 as postcode.

H

846-0011
Higashitaku-machi
東多久町
846-0012
Higashitakumachibefu
東多久町別府
846-0013
Higashitakumachikoga
東多久町古賀
846-0014
Higashitakumachinouso
東多久町納所

K

846-0001
Kitataku-machi
北多久町
846-0006
Kitatakumachiazamibaru
北多久町莇原
846-0002
Kitatakumachikosamurai
北多久町小侍
846-0007
Kitatakumachimeipurutaun
北多久町メイプルタウン
846-0004
Kitatakumachinakataku
北多久町中多久
846-0005
Kitatakumachisunahara
北多久町砂原
846-0003
Kitatakumachitakubaru
北多久町多久原

M

846-0021
Minamitaku-machi
南多久町
846-0025
Minamitakumachihanamatsuri
南多久町花祭
846-0022
Minamitakumachiizumi-machi
南多久町泉町
846-0023
Minamitakumachinagao
南多久町長尾
846-0024
Minamitakumachishimotaku
南多久町下多久

N

846-0041
Nishitaku-machi
西多久町

T

846-0031
Taku-machi
多久町