Imari-shi ,Saga-ken / 佐賀県

When there is not a mention, use 848-0000 as postcode.

H

848-0042
Hasuike-chou
蓮池町
848-0102
Hatatsuchouhatatsu
波多津町畑津
848-0116
Hatatsuchouinoo
波多津町井野尾
848-0113
Hatatsuchouitagi
波多津町板木
848-0111
Hatatsuchoukoba
波多津町木場
848-0105
Hatatsuchoumategata
波多津町馬蛤潟
848-0115
Hatatsuchounakayama
波多津町中山
848-0104
Hatatsuchoususuya
波多津町煤屋
848-0112
Hatatsuchoutashiro
波多津町田代
848-0101
Hatatsuchoutsuji
波多津町辻
848-0114
Hatatsuchoutsurunushiya
波多津町津留主屋
848-0117
Hatatsuchoutsutsui
波多津町筒井
848-0103
Hatatsuchouuchino
波多津町内野
849-4283
Higashiyamashirochouhigashiookubo
東山代町東大久保
849-4272
Higashiyamashirochouhio
東山代町日尾
849-4286
Higashiyamashirochoukawachino
東山代町川内野
849-4271
Higashiyamashirochounagahama
東山代町長浜
849-4281
Higashiyamashirochouookubo
東山代町大久保
849-4282
Higashiyamashirochousato
東山代町里
849-4285
Higashiyamashirochoutakigawachi
東山代町滝川内
849-4273
Higashiyamashirochoutenjin
東山代町天神
849-4284
Higashiyamashirochouuragawachi
東山代町浦川内
849-4274
Higashiyamashirochouwakino
東山代町脇野

I

848-0047
Imarichoukou
伊万里町甲
848-0046
Imarichouotsu
伊万里町乙

K

848-0044
Kisu-chou
木須町
848-0124
Kurogawachou
(namuradanchi)
黒川町
848-0122
Kurogawachoufukuda
黒川町福田
848-0134
Kurogawachouhanabusa
黒川町花房
848-0131
Kurogawachouhatagawachi
黒川町畑川内
848-0125
Kurogawachoukokurogawa
黒川町小黒川
848-0146
Kurogawachoukuroshio
黒川町黒塩
848-0133
Kurogawachoumateno
黒川町真手野
848-0143
Kurogawachoumuta
黒川町牟田
848-0132
Kurogawachounagao
黒川町長尾
848-0123
Kurogawachouookurogawa
黒川町大黒川
848-0141
Kurogawachoushimizu
黒川町清水
848-0121
Kurogawachoushioya
黒川町塩屋
848-0142
Kurogawachoutachime
黒川町立目
848-0145
Kurogawachoutsubakihara
黒川町椿原
848-0144
Kurogawachouyokono
黒川町横野

M

848-0045
Matsushima-chou
松島町
849-5261
Matsuurachoumomonokawa
松浦町桃川
849-5262
Matsuurachounakanohara
松浦町中野原
849-5264
Matsuurachousagenokawa
松浦町提川
849-5263
Matsuurachouyamagata
松浦町山形
848-0015
Minamihatachoufumaneki
南波多町府招
848-0012
Minamihatachoufuruko
南波多町古川
848-0003
Minamihatachoufurusato
南波多町古里
848-0016
Minamihatachouharayashiki
南波多町原屋敷
848-0007
Minamihatachouideno
南波多町井手野
848-0001
Minamihatachoujuubashi
南波多町重橋
848-0013
Minamihatachoukasaji
南波多町笠椎
848-0014
Minamihatachoukomugiharu
南波多町小麦原
848-0011
Minamihatachouookawabaru
南波多町大川原
848-0005
Minamihatachouoomagari
南波多町大曲
848-0006
Minamihatachoutakaze
南波多町高瀬
848-0002
Minamihatachoutaniguchi
南波多町谷口
848-0004
Minamihatachoutsuzumi
南波多町水留

N

848-0031
Nirichouhachiyagarami
二里町八谷搦
848-0034
Nirichounakazatokou
二里町中里甲
848-0033
Nirichounakazatootsu
二里町中里乙
848-0032
Nirichouoozatokou
二里町大里甲
848-0035
Nirichouoozatootsu
二里町大里乙

O

848-0026
Ookawachichouhei
大川内町丙
848-0024
Ookawachichoukou
大川内町甲
848-0025
Ookawachichouotsu
大川内町乙
849-5256
Ookawachouhigashitashiro
大川町東田代
849-5257
Ookawachoukawabaru
大川町川原
849-5252
Ookawachoukawanishi
大川町川西
849-5253
Ookawachoukomanaki
大川町駒鳴
849-5251
Ookawachouookawano
大川町大川野
849-5254
Ookawachoutatsugawa
大川町立川
849-5255
Ookawachouyamaguchi
大川町山口
848-0023
Ootsubochouhei
大坪町丙
848-0021
Ootsubochoukou
大坪町甲
848-0022
Ootsubochouotsu
大坪町乙

S

848-0043
Seto-chou
瀬戸町
848-0041
Shinten-chou
新天町

T

848-0027
Tachibana-chou
立花町

W

848-0028
Wakida-chou
脇田町

Y

849-4255
Yamashirochoufukugawachi
山代町福川内
849-4264
Yamashirochouhigashibun
山代町東分
849-4254
Yamashirochoujou
山代町城
849-4256
Yamashirochoukubara
山代町久原
849-4251
Yamashirochoukusuku
山代町楠久
849-4252
Yamashirochoukusukutsu
山代町楠久津
849-4253
Yamashirochoumine
山代町峰
849-4262
Yamashirochounishibun
山代町西分
849-4263
Yamashirochounishiookubo
山代町西大久保
849-4261
Yamashirochoutachiiwa
山代町立岩