Crystal Tower - Shiromi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka-fu

Crystal Tower(37 floors) has individual postal code number,except for the 540-0001 Shiromi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka-fu.

1st floor: 540-6001,2nd floor: 540-6002,3rd floor: 540-6003 ...
Top floor 37th floor: 540-6037Basement or Unknoen floor: 540-6090

Neighborhood