Nakanoshima Daibiru - Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka-fu

Nakanoshima Daibiru(35 floors) has individual postal code number,except for the 530-0005 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka-fu.

1st floor: 530-6101,2nd floor: 530-6102,3rd floor: 530-6103 ...
Top floor 35th floor: 530-6135Basement or Unknoen floor: 530-6190