Kasumigaseki Bldg. - Kasumigaseki, Chisyoda-ku, Tokyo-to

Kasumigaseki Bldg.(36 floors) has individual postal code number,except for the 100-0013 Kasumigaseki, Chisyoda-ku, Tokyo-to.

1st floor: 100-6001,2nd floor: 100-6002,3rd floor: 100-6003 ...
Top floor 36th floor: 100-6036Basement or Unknoen floor: 100-6090