Shibushi-shi ,Kagoshima-ken / 鹿児島県

When there is not a mention, use 899-7100 as postcode.

A

899-7403
Ariakechoufutsuhara
(kasuga)
有明町蓬原
899-7503
Ariakechoufutsuhara
(sonota)
有明町蓬原
899-7511
Ariakechouharada
有明町原田
899-7401
Ariakechouisakida
有明町伊崎田
899-8312
Ariakechounogami
(nukidani,nuruki,honji,magari,mizunotani)
有明町野神
899-7512
Ariakechounogami
(sonota)
有明町野神
899-7402
Ariakechounoikura
有明町野井倉
899-7513
Ariakechouyamashige
有明町山重

M

899-7603
Matsuyamachouonomi
松山町尾野見
899-7601
Matsuyamachoushinbashi
松山町新橋
899-7602
Matsuyamachoutaino
松山町泰野

S

899-7104
Shibushichouanraku
志布志町安楽
899-7102
Shibushichou-chou
志布志町帖
899-7101
Shibushichounatsui
志布志町夏井
899-7103
Shibushichoushibushi
志布志町志布志
899-7212
Shibushichoutanoura
志布志町田之浦
899-7211
Shibushichouuchinokura
志布志町内之倉