Hioki-shi ,Kagoshima-ken / 鹿児島県

When there is not a mention, use 899-2500 as postcode.

F

899-3305
Fukiagechouimada
吹上町今田
899-3304
Fukiagechouiriki
吹上町入来
899-3307
Fukiagechoukejukuri
吹上町花熟里
899-3221
Fukiagechounagayoshi
吹上町永吉
899-3301
Fukiagechounakahara
吹上町中原
899-3302
Fukiagechounakanosato
吹上町中之里
899-3306
Fukiagechouono
吹上町小野
899-3308
Fukiagechoutajiri
吹上町田尻
899-3311
Fukiagechouwada
吹上町和田
899-3309
Fukiagechouyokura
吹上町与倉
899-3303
Fukiagechouyunoura
吹上町湯之浦

H

899-2203
Higashiichikichouizakuda
東市来町伊作田
899-2204
Higashiichikichoukaminokawa
東市来町神之川
899-2434
Higashiichikichouminamikaminokawa
東市来町南神之川
899-2431
Higashiichikichoumiyama
東市来町美山
899-2433
Higashiichikichoumiyata
東市来町宮田
899-2202
Higashiichikichounagasato
東市来町長里
899-2432
Higashiichikichouterawaki
東市来町寺脇
899-2311
Higashiichikichouyoubo
東市来町養母
899-2201
Higashiichikichouyuda
東市来町湯田
899-3101
Hiyoshichouhioki
日吉町日置
899-2421
Hiyoshichoukaminokawa
日吉町神之川
899-3102
Hiyoshichouyamada
日吉町山田
899-3103
Hiyoshichouyoshitoshi
(5614,5619,5647,5653banchi)
日吉町吉利
899-3203
Hiyoshichouyoshitoshi
(sonota)
日吉町吉利

I

899-2523
Ijuuinchoufurujou
伊集院町古城
899-2505
Ijuuinchouigakura
伊集院町猪鹿倉
899-2522
Ijuuinchouiimure
伊集院町飯牟礼
899-2512
Ijuuinchoukamikoudono
伊集院町上神殿
899-2506
Ijuuinchoukiyofuji
伊集院町清藤
899-2524
Ijuuinchoukoinohara
伊集院町恋之原
899-2504
Ijuuinchoukoori
伊集院町郡
899-2441
Ijuuinchoukuwabata
伊集院町桑畑
899-2513
Ijuuinchoumugiuda
伊集院町麦生田
899-2503
Ijuuinchoumyouenji
伊集院町妙円寺
899-2514
Ijuuinchounakagawa
伊集院町中川
899-2442
Ijuuinchounoda
伊集院町野田
899-3121
Ijuuinchouoota
(kukinonoishizuka)
伊集院町大田
899-2521
Ijuuinchouoota
(sonota)
伊集院町大田
899-2511
Ijuuinchoushimokoudono
伊集院町下神殿
899-2501
Ijuuinchoushimotaniguchi
伊集院町下谷口
899-2515
Ijuuinchoutakenoyama
伊集院町竹之山
899-2443
Ijuuinchouterawaki
伊集院町寺脇
899-2502
Ijuuinchoutokushige
伊集院町徳重
899-2516
Ijuuinchoutsuchibashi
伊集院町土橋