Hitoyoshi-shi ,Kumamoto-ken / 熊本県

When there is not a mention, use 868-0000 as postcode.

A

868-0825
Akaikehara-machi
赤池原町
868-0824
Akaikemizunashi-machi
赤池水無町

D

868-0002
Daiku-machi
大工町
868-0057
Dote-machi
土手町

F

868-0051
Fumoto-machi
麓町

G

868-0022
Ganjouji-machi
願成寺町
868-0042
Gantsukuri-machi
蟹作町
868-0026
Gounoharu-machi
合ノ原町

H

868-0058
Haikubo-machi
灰久保町
868-0046
Haranojou-machi
原城町
868-0043
Higashiaidakami-machi
東間上町
868-0044
Higashiaidashimo-machi
東間下町
868-0064
Higashiootsuka-machi
東大塚町
868-0823
Higashiurushida-machi
東漆田町
868-0011
Hourai-machi
宝来町

I

868-0027
Inokuchi-machi
井ノ口町
868-0035
Itsuka-machi
五日町

K

868-0001
Kajiya-machi
鍛冶屋町
868-0005
Kamiaoi-machi
上青井町
868-0081
Kamibayashi-machi
上林町
868-0087
Kamiharada-machi
上原田町
868-0073
Kaminagano-machi
上永野町
868-0013
Kamisatsumaze-machi
上薩摩瀬町
868-0032
Kamishin-machi
上新町
868-0801
Kamitashiro-machi
上田代町
868-0076
Kamitogoe-machi
上戸越町
868-0821
Kamiurushida-machi
上漆田町
868-0078
Kaname-machi
鹿目町
868-0025
Kawaraya-machi
瓦屋町
868-0063
Kijiya-machi
木地屋町
868-0022
Kitaganjouji-machi
願成寺町
868-0023
Kitaizumida-machi
北泉田町
868-0062
Kobutsuchou-machi
古仏頂町
868-0004
Kokonoka-machi
九日町
868-0006
Komaida-machi
駒井田町
868-0003
Kouya-machi
紺屋町

M

868-0031
Minamiganjouji-chou
南願成寺町
868-0037
Minamiizumida-machi
南泉田町
868-0055
Minami-machi
南町
868-0061
Minono-machi
蓑野町

N

868-0008
Nakaaoi-machi
中青井町
868-0082
Nakabayashi-machi
中林町
868-0085
Nakagami-chou
中神町
868-0045
Namitoko-machi
浪床町
868-0034
Nanuka-machi
七日町
868-0036
Nino-machi
二日町
868-0071
Nishiaidakami-machi
西間上町
868-0072
Nishiaidashimo-machi
西間下町
868-0065
Nishiootsuka-machi
西大塚町

O

868-0053
Oikami-machi
老神町
868-0811
Okobafumoto-machi
大畑麓町
868-0803
Okoba-machi
大畑町
868-0021
Oniki-machi
鬼木町
868-0084
Onsen-machi
温泉町
868-0812
Oono-machi
大野町

S

868-0012
Sagara-machi
相良町
868-0041
Shichichi-machi
七地町
868-0007
Shimoaoi-machi
下青井町
868-0083
Shimobayashi-machi
下林町
868-0086
Shimoharada-machi
下原田町
868-0074
Shimonagano-machi
下永野町
868-0014
Shimosatsumaze-machi
下薩摩瀬町
868-0033
Shimoshin-machi
下新町
868-0015
Shimoshiromoto-machi
下城本町
868-0802
Shimotashiro-machi
下田代町
868-0077
Shimotogoe-machi
下戸越町
868-0822
Shimourushida-machi
下漆田町
868-0052
Shin-machi
新町
868-0016
Shiromoto-machi
城本町

T

868-0054
Ta-machi
田町
868-0066
Tano-machi
田野町
868-0056
Tera-machi
寺町
868-0048
Tomigao-machi
富ケ尾町
868-0024
Tsuruda-machi
鶴田町

U

868-0047
Uehara-machi
上原町

Y

868-0075
Yaguro-machi
矢黒町
868-0813
Yatake-machi
矢岳町