Tagawa-shi ,Fukuoka-ken / 福岡県

When there is not a mention, use 825-0000 as postcode.

B

825-0018
Banda-machi
番田町

C

826-0031
Chiyo-machi
千代町
825-0013
Chuuou-machi
中央町

D

826-0025
Daikoku-machi
大黒町

H

825-0012
Hinode-machi
日の出町
826-0032
Hiramatsu-machi
平松町
826-0022
Hon-machi
本町
825-0005
Hoshii

I

825-0001
Ikari
伊加利
826-0045
Inokuni
(iikane1-3ku)
猪国
825-0002
Ita
伊田
825-0015
Ita-machi
伊田町
826-0044
Itou ...
位登

K

826-0023
Kamihon-machi
上本町
826-0026
Kasuga-machi
春日町
826-0042
Kawamiya ...
川宮
825-0017
Kotobuki-machi
寿町

M

826-0033
Maruyama-machi
丸山町
826-0027
Miyao-machi
宮尾町

N

826-0043
Nara ...
奈良
825-0004
Natsuyoshi
夏吉
826-0024
Nishihon-machi
西本町

S

825-0011
Sakae-machi
栄町
826-0021
Sakura-machi
桜町
825-0016
Shin-machi
新町
825-0003
Shiratori-machi
白鳥町

U

825-0014
Uo-machi
魚町

Y

826-0041
Yugeta ...
弓削田