Naoshima-chou, Kagawa-gun ,Kagawa-ken / 香川県

N

761-3110
throughout the Naoshima-chou
直島町一円