Takehara-shi ,Hiroshima-ken / 広島県

When there is not a mention, use 725-0000 as postcode.

C

725-0026
Chuuou
中央

F

729-2312
Fukuda-chou
福田町

H

725-0004
Higashino-chou
東野町
725-0022
Hon-machi
本町

M

725-0024
Minato-machi
港町

N

725-0005
Nika-chou
仁賀町
725-0002
Nishino-chou
西野町

O

725-0011
Onashi-chou
小梨町

S

725-0012
Shimono-chou
下野町
725-0003
Shinjou-chou
新庄町
725-0025
Shio-machi
塩町

T

729-2311
Tadanoumi-chou
忠海町
729-2317
Tadanoumihigashi-machi
忠海東町
729-2315
Tadanouminagahama
忠海長浜
729-2316
Tadanouminaka-machi
忠海中町
729-2314
Tadanoumitokonoura
忠海床浦
729-2313
Takasaki-chou
高崎町
725-0021
Takehara-chou
竹原町
725-0001
Tamari-chou
田万里町
725-0023
Tanoura
田ノ浦

Y

725-0013
Yoshina-chou
吉名町