Gojou-shi ,Nara-ken / 奈良県

When there is not a mention, use 637-0000 as postcode.

A

637-0074
Aitani-chou
相谷町

C

637-0016
Chikauchi-chou
近内町

D

637-0093
Denen
田園
637-0011
Deyashiki-chou
出屋敷町

F

637-0071
Futami
二見

G

637-0042
Gojou
五條

H

637-0028
Hara-chou
原町
637-0075
Hatakeda-chou
畑田町
637-0022
Hatta-chou
八田町
637-0021
Higashiada-chou
東阿田町
637-0068
Hiuchi-chou
火打町
637-0041
Hon-machi
本町
637-0069
Hyouno-chou
表野町

I

637-0013
Ide-chou
居伝町
637-0004
Imai
今井
637-0004
Imai-chou
今井
637-0072
Inukai-chou
犬飼町

K

637-0084
Kamanokubo-chou
釜窪町
637-0081
Kamino-chou
上之町
637-0054
Kashitsuji-chou
樫辻町
637-0076
Kinohara-chou
木ノ原町
637-0091
Kitayama-chou
北山町
637-0031
Kojima-chou
小島町
637-0073
Kouzuke-chou
上野町
637-0012
Koyama-chou
小山町
637-0062
Kuroma-chou
黒駒町
637-0025
Kurumadani-chou
車谷町
637-0018
Kuruno-chou
久留野町

M

637-0033
Maki-chou
牧町
637-0023
Minamiada-chou
南阿田町
637-0051
Miyama-chou
御山町
637-0032
Mutsukura-chou
六倉町

N

637-0061
Naka-chou
中町
637-0082
Nakano-chou
中之町
637-0078
Natsumidai
なつみ台
637-0020
Nishiada-chou
西阿田町
637-0001
Nishikawachi-chou
西河内町
637-0017
Nishikuruno-chou
西久留野町
638-0643
Nishiyoshinochouakamatsu
西吉野町赤松
638-0652
Nishiyoshinochouamagashou
西吉野町尼ケ生
637-0117
Nishiyoshinochouanou
西吉野町賀名生
637-0221
Nishiyoshinochoueitani
西吉野町永谷
637-0111
Nishiyoshinochouezuru
西吉野町江出
637-0233
Nishiyoshinochouhikawase
西吉野町桧川迫
638-0642
Nishiyoshinochouhiranumata
西吉野町平沼田
637-0235
Nishiyoshinochouhirao
西吉野町平雄
637-0115
Nishiyoshinochouhokusogi
西吉野町北曽木
637-0230
Nishiyoshinochoujoudo
西吉野町城戸
638-0651
Nishiyoshinochoukarato
西吉野町唐戸
637-0231
Nishiyoshinochoukawagishi
西吉野町川岸
637-0225
Nishiyoshinochoukawamata
西吉野町川股
637-0113
Nishiyoshinochoukouno
西吉野町神野
637-0102
Nishiyoshinochoukurobuchi
西吉野町黒淵
638-0654
Nishiyoshinochouminamiyama
西吉野町南山
638-0641
Nishiyoshinochoumomodani
西吉野町百谷
637-0223
Nishiyoshinochoumotodani
西吉野町本谷
637-0103
Nishiyoshinochoumukaianou
西吉野町向加名生
637-0237
Nishiyoshinochoumunegawano
西吉野町宗川野
637-0224
Nishiyoshinochounasuhara
西吉野町茄子原
638-0661
Nishiyoshinochounishiatarashi
西吉野町西新子
637-0226
Nishiyoshinochounishihiura
西吉野町西日裏
637-0238
Nishiyoshinochounishino
西吉野町西野
637-0101
Nishiyoshinochouobikawa
西吉野町大日川
638-0655
Nishiyoshinochouoburuta
西吉野町小古田
637-0112
Nishiyoshinochouoino
西吉野町老野
638-0663
Nishiyoshinochouokudani
西吉野町奥谷
637-0239
Nishiyoshinochouonji
西吉野町陰地
637-0234
Nishiyoshinochouoomine
西吉野町大峯
637-0236
Nishiyoshinochousakamaki
西吉野町阪巻
637-0227
Nishiyoshinochousei
西吉野町勢井
638-0656
Nishiyoshinochoushishiba
西吉野町鹿場
637-0114
Nishiyoshinochoutaki
西吉野町滝
637-0222
Nishiyoshinochoutatekawado
西吉野町立川渡
638-0653
Nishiyoshinochoutookaichi
西吉野町十日市
637-0232
Nishiyoshinochoutsugoshi
西吉野町津越
637-0116
Nishiyoshinochouwada
西吉野町和田
637-0104
Nishiyoshinochouyanase
西吉野町屋那瀬
638-0657
Nishiyoshinochouyatsukawa
西吉野町八ツ川
638-0662
Nishiyoshinochouyonaka
西吉野町夜中
638-0644
Nishiyoshinochouyukawa
西吉野町湯川
637-0105
Nishiyoshinochouyushio
西吉野町湯塩
637-0034
Nohara-chou
野原町
637-0038
Noharahigashi
野原東
637-0037
Noharanaka
野原中
637-0036
Noharanishi
野原西

O

637-0053
Obusu-chou
生子町
637-0092
Oka-chou
岡町
637-0006
Okaguchi
岡口
637-0066
Oobuka-chou
大深町
637-0063
Oono-chou
大野町
637-0015
Oonoshinden-chou
大野新田町
637-0411
Ootouchoudouhira
大塔町堂平
637-0413
Ootouchouhikitsuchi
大塔町引土
637-0412
Ootouchouhiyoso
大塔町飛養曽
637-0416
Ootouchoukodai
大塔町小代
637-0415
Ootouchounakabara
大塔町中原
637-0403
Ootouchounakaihouji
大塔町中井傍示
637-0404
Ootouchounakamine
大塔町中峯
637-0417
Ootouchousakamoto
大塔町阪本
637-0414
Ootouchousarutani
大塔町猿谷
637-0406
Ootouchoushimizu
大塔町清水
637-0401
Ootouchoushinohara
大塔町篠原
637-0402
Ootouchousoutani
大塔町惣谷
637-0419
Ootouchousudare
大塔町簾
637-0407
Ootouchoutojikimi
大塔町閉君
637-0409
Ootouchoutonono
大塔町殿野
637-0408
Ootouchoutsujidou
大塔町辻堂
637-0405
Ootouchouui
大塔町宇井
637-0077
Oozawa-chou
大沢町
637-0060
Oozu-chou
大津町
637-0019
Owa-chou
小和町

R

637-0035
Ryouanji-chou
霊安寺町

S

637-0065
Sakaaibeshinden-chou
阪合部新田町
637-0002
Sanzai-chou
三在町
637-0027
Shimano-chou
島野町
637-0083
Shimono-chou
下之町
637-0043
Shin-machi
新町
637-0005
Sue
須恵
637-0014
Sugawa-chou
住川町

T

637-0067
Tadono-chou
田殿町
637-0024
Taki-chou
滝町
637-0052
Tanbara-chou
丹原町

U

637-0003
Uno-chou
宇野町

Y

637-0029
Yamada-chou
山田町
637-0064
Yamakage-chou
山陰町
637-0026
Yutaniichizuka-chou
湯谷市塚町