Nishikyou-ku, Kyouto-shi ,Kyouto-fu / 京都府

When there is not a mention, use 610-0000 as postcode.

A

616-0022
Arashiyamaasatsuki-chou
嵐山朝月町
616-0017
Arashiyamachajiri-chou
嵐山茶尻町
616-0013
Arashiyamafuronohashi-chou
嵐山風呂ノ橋町
616-0007
Arashiyamagenrokuzan-chou
嵐山元録山町
616-0002
Arashiyamahigashiichikawa-chou
嵐山東一川町
616-0012
Arashiyamahigashikaidou-chou
嵐山東海道町
616-0011
Arashiyamahinokami-chou
嵐山樋ノ上町
616-0016
Arashiyamakamikaidou-chou
嵐山上海道町
616-0001
Arashiyamakamikawara-chou
嵐山上河原町
616-0006
Arashiyamakokuzouyama-chou
嵐山虚空蔵山町
616-0024
Arashiyamamiya-machi
嵐山宮町
616-0025
Arashiyamamiyanokita-chou
嵐山宮ノ北町
616-0023
Arashiyamamiyanomae-chou
嵐山宮ノ前町
616-0021
Arashiyamamorinomae-chou
嵐山森ノ前町
616-0004
Arashiyamanakaoshita-chou
嵐山中尾下町
616-0003
Arashiyamanishiichikawa-chou
嵐山西一川町
616-0014
Arashiyamatanigatsujiko-chou
嵐山谷ケ辻子町
616-0027
Arashiyamauchida-chou
嵐山内田町
616-0026
Arashiyamayakushishita-chou
嵐山薬師下町
616-0005
Arashiyamayamada-chou
嵐山山田町
616-0015
Arashiyamayamanoshita-chou
嵐山山ノ下町

G

615-8233
Goryouaraki-chou
御陵荒木町
615-8254
Goryouhosotani
御陵細谷
615-8244
Goryouikenotani
御陵池ノ谷
610-1107
Goryoukitaooeyama-chou
御陵北大枝山町
615-8253
Goryoukitayama-chou
御陵北山町
615-8252
Goryoukitayamashita-chou
御陵北山下町
615-8232
Goryouminamiaraki-chou
御陵南荒木町
610-1103
Goryouminegadou-chou
御陵峰ケ堂町
615-8231
Goryoumizoura-chou
御陵溝浦町
615-8243
Goryouochayayama
御陵御茶屋山
610-1102
Goryouooeyama-chou
御陵大枝山町
615-8245
Goryouoohara
御陵大原
615-8242
Goryoushigitani
御陵鴫谷
615-8241
Goryoutani-machi
御陵谷町
615-8234
Goryoutsukanokoshi-chou
御陵塚ノ越町
615-8235
Goryouuchi-machi
御陵内町

K

615-8214
Kamikatsurahigashii-chou
上桂東居町
615-8221
Kamikatsurahigashinokuchi-chou
上桂東ノ口町
615-8208
Kamikatsurahinokuchi-chou
上桂樋ノ口町
615-8201
Kamikatsuraimai-chou
上桂今井町
615-8213
Kamikatsurakitamura-chou
上桂北村町
615-8212
Kamikatsurakitanokuchi-chou
上桂北ノ口町
615-8223
Kamikatsuramaeda-chou
上桂前田町
615-8211
Kamikatsuramaegawa-chou
上桂前川町
615-8222
Kamikatsuramishou-chou
上桂御正町
615-8227
Kamikatsuramiyanogo-chou
上桂宮ノ後町
615-8226
Kamikatsuramorikami-chou
上桂森上町
615-8225
Kamikatsuramorishita-chou
上桂森下町
615-8228
Kamikatsuranishii-chou
上桂西居町
615-8215
Kamikatsuraoono-chou
上桂大野町
615-8224
Kamikatsurasannomiya-chou
上桂三ノ宮町
615-8142
Katagiharaazenokaidou
樫原畔ノ海道
615-8165
Katagiharabonyama
樫原盆山
615-8182
Katagiharachanokimoto-chou
樫原茶ノ木本町
615-8156
Katagiharadodogaike
樫原百々ケ池
615-8135
Katagiharaenomoto-chou
樫原江ノ本町
615-8131
Katagiharagotanda
樫原五反田
615-8175
Katagiharahagama-chou
樫原硲町
615-8158
Katagiharahakaridani-chou
樫原秤谷町
615-8122
Katagiharahattanda
樫原八反田
615-8134
Katagiharahieda-chou
樫原比恵田町
615-8141
Katagiharahirata-chou
樫原平田町
615-8133
Katagiharaido
樫原井戸
615-8178
Katagiharaikenoue-chou
樫原池ノ上町
615-8157
Katagiharaimotouge
樫原芋峠
615-8181
Katagiharaishibata-chou
樫原石畑町
615-8176
Katagiharakamiikeda-chou
樫原上池田町
615-8162
Katagiharakamino-chou
樫原上ノ町
615-8116
Katagiharakousui
樫原甲水
615-8171
Katagiharakubo-chou
樫原久保町
615-8136
Katagiharakuchido
樫原口戸
615-8144
Katagiharakuginuki
樫原釘貫
615-8153
Katagiharamaeda-chou
樫原前田町
615-8124
Katagiharamiyake-chou
樫原三宅町
615-8184
Katagiharamizutsuki-chou
樫原水築町
615-8174
Katagiharanakakaito
樫原中垣外
615-8132
Katagiharaniwai
樫原庭井
615-8154
Katagiharaokaminaminoshou
樫原岡南ノ庄
615-8155
Katagiharaookamedani
樫原大亀谷
615-8117
Katagihararokutanda
樫原六反田
615-8143
Katagiharasatonokaito-chou
樫原里ノ垣外町
615-8164
Katagiharashigitani
樫原鴫谷
615-8173
Katagiharashimoikeda-chou
樫原下池田町
615-8177
Katagiharashimono-chou
樫原下ノ町
615-8151
Katagiharasugihara-chou
樫原杉原町
615-8145
Katagiharasumita-chou
樫原角田町
615-8161
Katagiharatakoden-chou
樫原蛸田町
615-8146
Katagiharatanaka-chou
樫原田中町
615-8147
Katagiharatsukanomoto-chou
樫原塚ノ本町
615-8186
Katagiharatsukuda
樫原佃
615-8152
Katagiharauchikaito-chou
樫原内垣外町
615-8185
Katagiharaujii-chou
樫原宇治井町
615-8172
Katagiharaujiinishi-chou
樫原宇治井西町
615-8183
Katagiharawakeda
樫原分田
615-8123
Katagiharayamaji
樫原山路
615-8163
Katagiharayamanoue-chou
樫原山ノ上町
615-8021
Katsuraasahara-chou
桂浅原町
615-8027
Katsuraasahi-chou
桂朝日町
615-8085
Katsurachiyohara-chou
桂千代原町
615-8087
Katsuragosho-chou
桂御所町
615-8004
Katsurahatakeda-chou
桂畑ケ田町
615-8016
Katsurahisakata-chou
桂久方町
615-8084
Katsurahitsujisaru-chou
桂坤町
615-8026
Katsuraichinomae-chou
桂市ノ前町
615-8081
Katsuraikejiri-chou
桂池尻町
615-8025
Katsurainariyama-chou
桂稲荷山町
615-8086
Katsurainui-chou
桂乾町
615-8082
Katsurakamimameda-chou
桂上豆田町
615-8003
Katsurakaminohigashi-chou
桂上野東町
615-8007
Katsurakaminoimai-chou
桂上野今井町
615-8008
Katsurakaminokawara-chou
桂上野川原町
615-8001
Katsurakaminokita-chou
桂上野北町
615-8005
Katsurakaminominami-chou
桂上野南町
615-8002
Katsurakaminonaka-chou
桂上野中町
615-8006
Katsurakaminonishi-chou
桂上野西町
615-8071
Katsurakasuga-chou
桂春日町
615-8017
Katsurakawada-chou
桂河田町
615-8072
Katsurakinoshita-chou
桂木ノ下町
615-8022
Katsurakitatakigawa-chou
桂北滝川町
615-8012
Katsurakouzu-chou
桂後水町
615-8023
Katsuraminamitakigawa-chou
桂南滝川町
615-8074
Katsuraminamitatsumi-chou
桂南巽町
615-8014
Katsuramisono
桂御園
615-8024
Katsuranishitakigawa-chou
桂西滝川町
615-8073
Katsuranozato-chou
桂野里町
615-8011
Katsuraoonawa-chou
桂大縄町
615-8077
Katsurashibanoshita-chou
桂芝ノ下町
615-8013
Katsurashimizu-chou
桂清水町
615-8076
Katsurashimomameda-chou
桂下豆田町
615-8075
Katsuratatsumi-chou
桂巽町
615-8018
Katsuratokudaiji-chou
桂徳大寺町
615-8303
Katsuratokudaijihigashi-chou
桂徳大寺東町
615-8301
Katsuratokudaijikita-chou
桂徳大寺北町
615-8302
Katsuratokudaijiminami-chou
桂徳大寺南町
615-8083
Katsuraushitora-chou
桂艮町
615-8191
Kawashimaarisugawa-chou
川島有栖川町
615-8194
Kawashimaawata-chou
川島粟田町
615-8125
Kawashimachoushi-chou
川島調子町
615-8195
Kawashimagonden-chou
川島権田町
615-8104
Kawashimagotanosa-chou
川島五反長町
615-8101
Kawashimahigashidai-chou
川島東代町
615-8107
Kawashimakitaura-chou
川島北裏町
615-8102
Kawashimamatsunokimoto-chou
川島松ノ木本町
615-8111
Kawashimamatsuzono-chou
川島松園町
615-8105
Kawashimamushiroden-chou
川島莚田町
615-8115
Kawashimanagareda-chou
川島流田町
615-8106
Kawashimanamerahi-chou
川島滑樋町
615-8121
Kawashimanoda-chou
川島野田町
615-8103
Kawashimarokunotsubo-chou
川島六ノ坪町
615-8114
Kawashimasakurazono-chou
川島桜園町
615-8118
Kawashimasanjuu-chou
川島三重町
615-8196
Kawashimashiribori-chou
川島尻堀町
615-8112
Kawashimatakezono-chou
川島竹園町
615-8193
Kawashimatamagashira-chou
川島玉頭町
615-8192
Kawashimateraden-chou
川島寺田町
615-8113
Kawashimaumezono-chou
川島梅園町
615-8246
Kyoutodaigakukatsura
京都大学桂

M

615-8203
Matsumuroarabori-chou
松室荒堀町
615-8202
Matsumuroatagami-chou
松室吾田神町
615-8294
Matsumurojike-chou
松室地家町
615-8295
Matsumurojikeyama
松室地家山
615-8207
Matsumurokawara-chou
松室河原町
615-8204
Matsumurokitakawara-chou
松室北河原町
615-8205
Matsumuronakamizo-chou
松室中溝町
615-8206
Matsumurooiage-chou
松室追上ゲ町
615-8291
Matsumuroougida-chou
松室扇田町
615-8293
Matsumuroshouda-chou
松室庄田町
615-8292
Matsumurotanaka-chou
松室田中町
615-8296
Matsumuroyamazoe-chou
松室山添町
615-8282
Matsuodairi-chou
松尾大利町
615-8217
Matsuohigashinokuchi-chou
松尾東ノ口町
615-8283
Matsuoido-chou
松尾井戸町
615-8286
Matsuojingatani-chou
松尾神ケ谷町
615-8281
Matsuokinoso-chou
松尾木ノ曽町
615-8287
Matsuomangoku-chou
松尾万石町
615-8216
Matsuosuzukawa-chou
松尾鈴川町
615-8284
Matsuouenoyama-chou
松尾上ノ山町

O

610-1111
Ooehigashinaga-chou
大枝東長町
610-1142
Ooehigashishinbayashi-chou
大枝東新林町
610-1112
Ooekitafukunishi-chou
大枝北福西町
610-1101
Ooekitakutsukake-chou
大枝北沓掛町
610-1106
Ooekutsukake-chou
大枝沓掛町
610-1113
Ooeminamifukunishi-chou
大枝南福西町
610-1104
Ooenakayama-chou
大枝中山町
610-1151
Ooenishinaga-chou
大枝西長町
610-1141
Ooenishishinbayashi-chou
大枝西新林町
610-1105
Ooetsukahara-chou
大枝塚原町
610-1132
Ooharanohaigata-chou
大原野灰方町
610-1122
Ooharanohigashino-chou
大原野東野町
610-1143
Ooharanohigashisakaidani-chou
大原野東境谷町
610-1144
Ooharanohigashitakenosato-chou
大原野東竹の里町
610-1134
Ooharanoishizukuri-chou
大原野石作町
610-1128
Ooharanoiwami-chou
大原野石見町
610-1135
Ooharanoizuriha-chou
大原野出灰町
610-1125
Ooharanokamizatokatsuyama-chou
大原野上里勝山町
610-1121
Ooharanokamizatokitano-chou
大原野上里北ノ町
610-1123
Ooharanokamizatominamino-chou
大原野上里南ノ町
610-1124
Ooharanokamizatomomiji-chou
大原野上里紅葉町
610-1126
Ooharanokamizatoojika-chou
大原野上里男鹿町
610-1127
Ooharanokamizatotorimi-chou
大原野上里鳥見町
610-1152
Ooharanokitakasuga-chou
大原野北春日町
610-1153
Ooharanominamikasuga-chou
大原野南春日町
610-1146
Ooharanonishisakaidani-chou
大原野西境谷町
610-1145
Ooharanonishitakenosato-chou
大原野西竹の里町
610-1133
Ooharanooshio-chou
大原野小塩町
610-1136
Ooharanotonohata-chou
大原野外畑町
610-1131
Ooharanoueba-chou
大原野上羽町

S

615-8056
Shimotsubayashibanjou
下津林番条
615-8057
Shimotsubayashibanjou-chou
下津林番条町
615-8037
Shimotsubayashidaihannya-chou
下津林大般若町
615-8033
Shimotsubayashihigashidaihannya-chou
下津林東大般若町
615-8034
Shimotsubayashihigashishibanomiya-chou
下津林東芝ノ宮町
615-8061
Shimotsubayashikitaura-chou
下津林北浦町
615-8065
Shimotsubayashikusunoki-chou
下津林楠町
615-8062
Shimotsubayashimaebuke-chou
下津林前泓町
615-8036
Shimotsubayashiminamidaihannya-chou
下津林南大般若町
615-8054
Shimotsubayashiminaminakajima-chou
下津林南中島町
615-8064
Shimotsubayashimizukake-chou
下津林水掛町
615-8053
Shimotsubayashinakajima-chou
下津林中島町
615-8063
Shimotsubayashirokutanda
下津林六反田
615-8035
Shimotsubayashishibanomiya-chou
下津林芝ノ宮町
615-8055
Shimotsubayashitsukuda
下津林佃

T

615-8015
Tokudaijishimizu-chou
徳大寺清水町

U

615-8041
Ushigaseaoyagi-chou
牛ケ瀬青柳町
615-8052
Ushigasedouden-chou
牛ケ瀬堂田町
615-8031
Ushigasehayashinomoto-chou
牛ケ瀬林ノ本町
615-8042
Ushigasekaharaguchi-chou
牛ケ瀬川原口町
615-8045
Ushigaseminaminokuchi-chou
牛ケ瀬南ノ口町
615-8051
Ushigasenishigaki-chou
牛ケ瀬西柿町
615-8032
Ushigaseokunobou-chou
牛ケ瀬奥ノ防町
615-8043
Ushigaseshindenbuke-chou
牛ケ瀬新田泓町
615-8044
Ushigaseyamagaki-chou
牛ケ瀬山柿町
615-8046
Ushigaseyayoi-chou
牛ケ瀬弥生町

Y

615-8273
Yamadadeguchi-chou
山田出口町
615-8255
Yamadahakozuka-chou
山田箱塚町
615-8277
Yamadahamuro-chou
山田葉室町
615-8272
Yamadahatakeda-chou
山田畑田町
615-8276
Yamadahiraki-chou
山田開キ町
615-8256
Yamadahirao-chou
山田平尾町
615-8263
Yamadahisada-chou
山田久田町
615-8285
Yamadakitano-chou
山田北ノ町
615-8267
Yamadakitayamada-chou
山田北山田町
615-8238
Yamadakurumatsuka-chou
山田車塚町
615-8275
Yamadaminami-chou
山田南町
615-8266
Yamadaminamiyamada-chou
山田南山田町
615-8237
Yamadanakayoshimi-chou
山田中吉見町
615-8251
Yamadanekotsuka-chou
山田猫塚町
615-8265
Yamadaodoro-chou
山田御道路町
615-8236
Yamadaooyoshimi-chou
山田大吉見町
615-8264
Yamadarokunotsubo-chou
山田六ノ坪町
615-8262
Yamadashinotsubo-chou
山田四ノ坪町
615-8261
Yamadashouda-chou
山田庄田町
615-8271
Yamadatsuruhaze-chou
山田弦馳町
615-8274
Yamadaueno-chou
山田上ノ町