Ukyou-ku, Kyouto-shi ,Kyouto-fu / 京都府

When there is not a mention, use 616-0000 as postcode.

H

616-8032
Hanazonobadai-chou
花園馬代町
616-8046
Hanazonodannooka-chou
花園段ノ岡町
616-8027
Hanazonoenjouji-chou
花園円成寺町
616-8024
Hanazonoichijouden-chou
花園一条田町
616-8042
Hanazonoi-machi
花園伊町
616-8037
Hanazonoinoke-chou
花園猪ノ毛町
616-8061
Hanazonokasuga-chou
花園春日町
616-8034
Hanazonokitsujikita-machi
花園木辻北町
616-8057
Hanazonokitsujiminami-chou
花園木辻南町
616-8033
Hanazonokonboku-chou
花園艮北町
616-8056
Hanazonokonnan-chou
花園坤南町
616-8055
Hanazonokurumamichi-chou
花園車道町
616-8047
Hanazonomiyanokami-chou
花園宮ノ上町
616-8035
Hanazonomyoushinji-chou
花園妙心寺町
616-8054
Hanazononakamikado-chou
花園中御門町
616-8026
Hanazonookanomoto-chou
花園岡ノ本町
616-8023
Hanazonoooyabu-chou
花園大薮町
616-8044
Hanazonoougino-chou
花園扇野町
616-8051
Hanazonosonnan-chou
花園巽南町
616-8031
Hanazonotakatsukasa-chou
花園鷹司町
616-8021
Hanazonotenjugaoka-chou
花園天授ケ岡町
616-8041
Hanazonoteranomae-chou
花園寺ノ前町
616-8036
Hanazonoteranonaka-chou
花園寺ノ中町
616-8043
Hanazonoteranouchi-chou
花園寺ノ内町
616-8025
Hanazonotsuchidou-chou
花園土堂町
616-8045
Hanazonouchihata-chou
花園内畑町
616-8052
Hanazonoyabunoshita-chou
花園薮ノ下町
616-8053
Hanazonoyatsukuchi-chou
花園八ツ口町

K

601-0541
Keihokuakaishi-chou
京北赤石町
601-0273
Keihokuakeshi-chou
京北明石町
601-0274
Keihokuazae-chou
京北浅江町
601-0265
Keihokuchuuji-chou
京北中地町
601-0252
Keihokugohonmatsu-chou
京北五本松町
601-0403
Keihokuhaiya-chou
京北灰屋町
601-0312
Keihokuhatsukawa-chou
京北初川町
601-0316
Keihokuhigae-chou
京北比賀江町
601-0262
Keihokuhosono-chou
京北細野町
601-0313
Keihokuido-chou
京北井戸町
601-0535
Keihokuizaki-chou
京北井崎町
601-0402
Keihokukamikuroda-chou
京北上黒田町
601-0532
Keihokukaminaka-chou
京北上中町
601-0531
Keihokukamiyuge-chou
京北上弓削町
601-0261
Keihokukashiwara-chou
京北柏原町
601-0401
Keihokukatanami-chou
京北片波町
601-0271
Keihokukumata-chou
京北熊田町
601-0406
Keihokumiya-chou
京北宮町
601-0315
Keihokunakae-chou
京北中江町
601-0276
Keihokunishi-chou
京北西町
601-0314
Keihokuoono-chou
京北大野町
601-0311
Keihokuoshio-chou
京北小塩町
601-0404
Keihokuseryou-chou
京北芹生町
601-0324
Keihokushimo-chou
京北下町
601-0272
Keihokushimokumata-chou
京北下熊田町
601-0405
Keihokushimokuroda-chou
京北下黒田町
601-0533
Keihokushimonaka-chou
京北下中町
601-0266
Keihokushimoutsu-chou
京北下宇津町
601-0534
Keihokushimoyuge-chou
京北下弓削町
601-0536
Keihokushiota-chou
京北塩田町
601-0543
Keihokushitsutan-chou
京北室谷町
601-0251
Keihokushuuzan-chou
京北周山町
601-0542
Keihokutanuki-chou
京北田貫町
601-0264
Keihokutochimoto-chou
京北栃本町
601-0323
Keihokutorii-chou
京北鳥居町
601-0321
Keihokutou-chou
京北塔町
601-0322
Keihokutsuji-chou
京北辻町
601-0275
Keihokuuno-chou
京北宇野町
601-0277
Keihokuurushitani-chou
京北漆谷町
601-0278
Keihokuyashironaka-chou
京北矢代中町
601-0263
Keihokuyuzuki-chou
京北弓槻町
616-8407
Kitasagaakasaka-chou
北嵯峨赤坂町
616-8404
Kitasagahachijou-chou
北嵯峨八丈町
616-8403
Kitasagahoranouchi-chou
北嵯峨洞ノ内町
616-8442
Kitasagakibisha-chou
北嵯峨気比社町
616-8441
Kitasagakitanodan-chou
北嵯峨北ノ段町
616-8401
Kitasaganaginatazaka-chou
北嵯峨長刀坂町
616-8405
Kitasaganakoso-chou
北嵯峨名古曽町
616-8402
Kitasagarokudaishiba-chou
北嵯峨六代芝町
616-8406
Kitasagasanou-chou
北嵯峨山王町

N

616-8244
Narutakifujinoki-chou
鳴滝藤ノ木町
616-8258
Narutakihannyaji-chou
鳴滝般若寺町
616-8236
Narutakiharuki-chou
鳴滝春木町
616-8247
Narutakihasuike-chou
鳴滝蓮池町
616-8242
Narutakihon-machi
鳴滝本町
616-8241
Narutakiizumiden-chou
鳴滝泉殿町
616-8253
Narutakiizumitani-chou
鳴滝泉谷町
616-8246
Narutakikawanishi-chou
鳴滝川西町
616-8238
Narutakikirigafuchi-chou
鳴滝桐ケ淵町
616-8256
Narutakimatsumoto-chou
鳴滝松本町
616-8237
Narutakimizuho-chou
鳴滝瑞穂町
616-8233
Narutakinakamichi-chou
鳴滝中道町
616-8235
Narutakinishisagasono-chou
鳴滝西嵯峨園町
616-8255
Narutakiondoyama-chou
鳴滝音戸山町
616-8232
Narutakirengeji-chou
鳴滝蓮花寺町
616-8234
Narutakisagasono-chou
鳴滝嵯峨園町
616-8257
Narutakishirasuna
鳴滝白砂
616-8254
Narutakitakuma-chou
鳴滝宅間町
616-8251
Narutakiudanotani
鳴滝宇多野谷
616-8243
Narutakiyasuiden-chou
鳴滝安井殿町
615-0806
Nishikyougokuazekatsu-chou
西京極畔勝町
615-0804
Nishikyougokuchounotsubo-chou
西京極町ノ坪町
615-0812
Nishikyougokudaimon-chou
西京極大門町
615-0856
Nishikyougokufuruhama-chou
西京極古浜町
615-0884
Nishikyougokugoori-chou
西京極郡町
615-0853
Nishikyougokugooridaigoden-chou
西京極郡醍醐田町
615-0876
Nishikyougokugoorifuzu-chou
西京極郡附洲町
615-0857
Nishikyougokugooriinobaba-chou
西京極郡猪馬場町
615-0858
Nishikyougokugoorisawa-chou
西京極郡沢町
615-0873
Nishikyougokuhamanomoto-chou
西京極浜ノ本町
615-0832
Nishikyougokuhashiagari-chou
西京極走上リ町
615-0833
Nishikyougokuhashizume-chou
西京極橋詰町
615-0824
Nishikyougokuhatada-chou
西京極畑田町
615-0816
Nishikyougokuhigashi-chou
西京極東町
615-0844
Nishikyougokuhigashigawa-chou
西京極東側町
615-0805
Nishikyougokuhigashiikeda-chou
西京極東池田町
615-0871
Nishikyougokuhigashikoromode-chou
西京極東衣手町
615-0825
Nishikyougokuhigashimukougawara-chou
西京極東向河原町
615-0807
Nishikyougokuhigashioomaru-chou
西京極東大丸町
615-0841
Nishikyougokuhiuchibata-chou
西京極火打畑町
615-0882
Nishikyougokukadono-chou
西京極葛野町
615-0843
Nishikyougokukawara-chou
西京極河原町
615-0836
Nishikyougokukawarachouura-machi
西京極河原町裏町
615-0878
Nishikyougokukitakoromode-chou
西京極北衣手町
615-0881
Nishikyougokukitaooiri-chou
西京極北大入町
615-0802
Nishikyougokukitashouzakai-chou
西京極北庄境町
615-0821
Nishikyougokukitaura-chou
西京極北裏町
615-0823
Nishikyougokumaeda-chou
西京極前田町
615-0801
Nishikyougokumameda-chou
西京極豆田町
615-0872
Nishikyougokuminamikoromode-chou
西京極南衣手町
615-0883
Nishikyougokuminamiooiri-chou
西京極南大入町
615-0803
Nishikyougokuminamishouzakai-chou
西京極南庄境町
615-0817
Nishikyougokumiyanohigashi-chou
西京極宮ノ東町
615-0831
Nishikyougokunaga-machi
西京極長町
615-0822
Nishikyougokunaka-machi
西京極中町
615-0811
Nishikyougokunakamizo-chou
西京極中溝町
615-0815
Nishikyougokunakazawa-chou
西京極中沢町
615-0827
Nishikyougokunanpou-chou
西京極南方町
615-0855
Nishikyougokunishidangoden-chou
西京極西団子田町
615-0851
Nishikyougokunishiikeda-chou
西京極西池田町
615-0852
Nishikyougokunishikawa-chou
西京極西川町
615-0877
Nishikyougokunishikoromode-chou
西京極西衣手町
615-0837
Nishikyougokunishimukougawara-chou
西京極西向河原町
615-0862
Nishikyougokunishioomaru-chou
西京極西大丸町
615-0861
Nishikyougokunoda-chou
西京極野田町
615-0818
Nishikyougokusantanda-chou
西京極三反田町
615-0826
Nishikyougokushibanoshita-chou
西京極芝ノ下町
615-0814
Nishikyougokushimozawa-chou
西京極下沢町
615-0874
Nishikyougokushinden-chou
西京極新田町
615-0864
Nishikyougokushinmei-chou
西京極新明町
615-0845
Nishikyougokusuehiro-chou
西京極末広町
615-0846
Nishikyougokutokudaijidangoden-chou
西京極徳大寺団子田町
615-0875
Nishikyougokutokudaijinishidangoden-chou
西京極徳大寺西団子田町
615-0834
Nishikyougokutonoda-chou
西京極殿田町
615-0813
Nishikyougokutsukuda-chou
西京極佃田町
615-0863
Nishikyougokutsutsumi-chou
西京極堤町
615-0835
Nishikyougokutsutsumishita-chou
西京極堤下町
615-0854
Nishikyougokutsutsumisoto-chou
西京極堤外町
615-0885
Nishikyougokuumazuka-chou
西京極午塚町
615-0842
Nishikyougokuyabubiraki-chou
西京極薮開町
615-0838
Nishikyougokuyabunoshita-chou
西京極薮ノ下町

O

616-8094
Omurokomatsuno-chou
御室小松野町
616-8097
Omuronarabigaoka-chou
御室双岡町
616-8096
Omurookanosuso-chou
御室岡ノ裾町
616-8092
Omurooouchi
御室大内
616-8095
Omuroshibahashi-chou
御室芝橋町
616-8091
Omurosumiyoshiyama-chou
御室住吉山町
616-8093
Omurotate-machi
御室竪町
616-8245
Ondoyamayamanochaya-chou
音戸山山ノ茶屋町

R

616-8001
Ryouanjigoryounoshita-chou
龍安寺御陵ノ下町
616-8017
Ryouanjigotanda-chou
龍安寺五反田町
616-8003
Ryouanjiikenoshita-chou
龍安寺池ノ下町
616-8002
Ryouanjikinugasashita-chou
龍安寺衣笠下町
616-8016
Ryouanjinishinokawa-chou
龍安寺西ノ川町
616-8011
Ryouanjisaiguu-chou
龍安寺斎宮町
616-8006
Ryouanjisumiyoshi-chou
龍安寺住吉町
616-8004
Ryouanjitamatsushiba-chou
龍安寺玉津芝町
616-8005
Ryouanjitounoshita-chou
龍安寺塔ノ下町
616-8007
Ryouanjiyamata-chou
龍安寺山田町

S

616-8343
Sagaasahi-chou
嵯峨朝日町
616-8458
Sagaatago-chou
嵯峨愛宕町
616-8413
Sagadaikakujimonzendounomae-chou
嵯峨大覚寺門前堂ノ前町
616-8414
Sagadaikakujimonzenhakken-chou
嵯峨大覚寺門前八軒町
616-8416
Sagadaikakujimonzenitou-chou
嵯峨大覚寺門前井頭町
616-8415
Sagadaikakujimonzenmiyanoshita-chou
嵯峨大覚寺門前宮ノ下町
616-8412
Sagadaikakujimonzennobori-chou
嵯峨大覚寺門前登り町
616-8417
Sagadaikakujimonzenrokudou-chou
嵯峨大覚寺門前六道町
616-8334
Sagafushihara-chou
嵯峨罧原町
616-8362
Sagagotou-chou
嵯峨五島町
616-8301
Sagahirosawa-chou
嵯峨広沢町
616-8305
Sagahirosawagoshonouchi-chou
嵯峨広沢御所ノ内町
616-8307
Sagahirosawaikeshita-chou
嵯峨広沢池下町
616-8302
Sagahirosawakitagebano-chou
嵯峨広沢北下馬野町
616-8303
Sagahirosawaminamigebano-chou
嵯峨広沢南下馬野町
616-8304
Sagahirosawaminamino-chou
嵯峨広沢南野町
616-8306
Sagahirosawanishiura-chou
嵯峨広沢西裏町
616-8354
Sagaippongi-chou
嵯峨一本木町
616-8365
Sagaisenokami-chou
嵯峨伊勢ノ上町
616-8335
Sagaishigatsubo-chou
嵯峨石ケ坪町
616-8341
Sagakabutozuka-chou
嵯峨甲塚町
616-8386
Sagakamenoo-chou
嵯峨亀ノ尾町
616-8387
Sagakameyama-chou
嵯峨亀山町
616-8446
Sagakankuujidani-chou
嵯峨観空寺谷町
616-8444
Sagakankuujikuboden-chou
嵯峨観空寺久保殿町
616-8443
Sagakankuujimyouzui-chou
嵯峨観空寺明水町
616-8445
Sagakankuujiokazaki-chou
嵯峨観空寺岡崎町
616-8342
Sagakariwake-chou
嵯峨苅分町
616-8367
Sagakitabori-chou
嵯峨北堀町
616-8452
Sagakiyotaki-chou
嵯峨清滝町
616-8454
Sagakiyotakifukatani-chou
嵯峨清滝深谷町
616-8451
Sagakiyotakiikkahyou-chou
嵯峨清滝一華表町
616-8457
Sagakiyotakikuuyadaki-chou
嵯峨清滝空也滝町
616-8453
Sagakiyotakiootani-chou
嵯峨清滝大谷町
616-8455
Sagakiyotakitazuhara-chou
嵯峨清滝田鶴原町
616-8456
Sagakiyotakitsukinowa-chou
嵯峨清滝月ノ輪町
616-8485
Sagakoshihatahyougomae-chou
嵯峨越畑兵庫前町
616-8491
Sagakoshihatakitano-chou
嵯峨越畑北ノ町
616-8486
Sagakoshihataminamino-chou
嵯峨越畑南ノ町
616-8481
Sagakoshihatamomohara
嵯峨越畑桃原
616-8493
Sagakoshihatamomoharagaichi
嵯峨越畑桃原垣内
616-8483
Sagakoshihatanabeura
嵯峨越畑鍋浦
616-8487
Sagakoshihatanakano-chou
嵯峨越畑中ノ町
616-8494
Sagakoshihatashiritani
嵯峨越畑尻谷
616-8482
Sagakoshihatashougonjou
嵯峨越畑正権条
616-8484
Sagakoshihatasujichigai
嵯峨越畑筋違
616-8492
Sagakoshihatatenkei
嵯峨越畑天慶
616-8461
Sagamizuohatogasu
嵯峨水尾鳩ケ巣
616-8468
Sagamizuokitagaichi-chou
嵯峨水尾北垣内町
616-8465
Sagamizuomiyanowaki-chou
嵯峨水尾宮ノ脇町
616-8464
Sagamizuomusashijima-chou
嵯峨水尾武蔵嶋町
616-8462
Sagamizuookanokubo-chou
嵯峨水尾岡ノ窪町
616-8467
Sagamizuoooiwa
嵯峨水尾大岩
616-8466
Sagamizuoseiwa
嵯峨水尾清和
616-8463
Sagamizuotakenoshiri-chou
嵯峨水尾竹ノ尻町
616-8337
Sagamyoujou-chou
嵯峨明星町
616-8361
Saganakadoori-chou
嵯峨中通町
616-8347
Saganakamata-chou
嵯峨中又町
616-8383
Saganakanoshima-chou
嵯峨中之島町
616-8364
Saganakayama-chou
嵯峨中山町
616-8425
Saganisoninmonzenchoujin-chou
嵯峨二尊院門前長神町
616-8428
Saganisoninmonzenkitachuuin-chou
嵯峨二尊院門前北中院町
616-8426
Saganisoninmonzenoujouin-chou
嵯峨二尊院門前往生院町
616-8427
Saganisoninmonzenzenkoujiyama-chou
嵯峨二尊院門前善光寺山町
616-8314
Saganoakikaidou-chou
嵯峨野秋街道町
616-8316
Saganoarisugawa-chou
嵯峨野有栖川町
616-8321
Saganochiyonomichi-chou
嵯峨野千代ノ道町
616-8326
Saganohigashida-chou
嵯峨野東田町
616-8313
Saganohiraki-chou
嵯峨野開町
616-8317
Saganokaminoki-chou
嵯峨野神ノ木町
616-8332
Saganokitano-chou
嵯峨野北野町
616-8324
Saganominamiura-chou
嵯峨野南浦町
616-8315
Saganomiyanomoto-chou
嵯峨野宮ノ元町
616-8323
Saganonagebuchi-chou
嵯峨野投渕町
616-8333
Saganonishinofuji-chou
嵯峨野西ノ藤町
616-8393
Saganonomiya-chou
嵯峨野々宮町
616-8327
Saganorokutanda-chou
嵯峨野六反田町
616-8311
Saganosaganodan-machi
嵯峨野嵯峨ノ段町
616-8322
Saganoshibano-chou
嵯峨野芝野町
616-8312
Saganoshimizu-chou
嵯峨野清水町
616-8325
Saganotakada-chou
嵯峨野高田町
616-8331
Saganouchida-chou
嵯峨野内田町
616-8395
Sagaogurayama-chou
嵯峨小倉山町
616-8392
Sagaogurayamadounomae-chou
嵯峨小倉山堂ノ前町
616-8391
Sagaogurayamahinomyoujin-chou
嵯峨小倉山緋明神町
616-8397
Sagaogurayamaogura-chou
嵯峨小倉山小倉町
616-8394
Sagaogurayamatabuchiyama-chou
嵯峨小倉山田渕山町
616-8396
Sagaogurayamayamamoto-chou
嵯峨小倉山山本町
616-8411
Sagaoosawa-chou
嵯峨大沢町
616-8352
Sagaoosawaochikubo-chou
嵯峨大沢落久保町
616-8353
Sagaoosawayanagiide-chou
嵯峨大沢柳井手町
616-8345
Sagaorito-chou
嵯峨折戸町
616-8422
Sagashakadoudaimon-chou
嵯峨釈迦堂大門町
616-8447
Sagashakadoufujinoki-chou
嵯峨釈迦堂藤ノ木町
616-8424
Sagashakadoumonzenminamichuuin-chou
嵯峨釈迦堂門前南中院町
616-8421
Sagashakadoumonzensetogawa-chou
嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町
616-8423
Sagashakadoumonzenurayanagi-chou
嵯峨釈迦堂門前裏柳町
616-8471
Sagashikimigaharainarimoto-chou
嵯峨樒原稲荷元町
616-8475
Sagashikimigaharamiyanoue-chou
嵯峨樒原宮ノ上町
616-8474
Sagashikimigaharashimizu-chou
嵯峨樒原清水町
616-8472
Sagashikimigaharatakami-chou
嵯峨樒原高見町
616-8473
Sagashikimigaharawakamiyashita-chou
嵯峨樒原若宮下町
616-8355
Sagashinguu-chou
嵯峨新宮町
616-8346
Sagatenryuujiaburakake-chou
嵯峨天龍寺油掛町
616-8372
Sagatenryuujihiromichi-chou
嵯峨天龍寺広道町
616-8366
Sagatenryuujiimahori-chou
嵯峨天龍寺今堀町
616-8374
Sagatenryuujikitatsukurimichi-chou
嵯峨天龍寺北造路町
616-8373
Sagatenryuujikurumamichi-chou
嵯峨天龍寺車道町
616-8356
Sagatenryuujinakajima-chou
嵯峨天龍寺中島町
616-8381
Sagatenryuujiryuumon-chou
嵯峨天龍寺龍門町
616-8376
Sagatenryuujisetogawa-chou
嵯峨天龍寺瀬戸川町
616-8357
Sagatenryuujishiino-chou
嵯峨天龍寺椎野町
616-8382
Sagatenryuujisuminokura-chou
嵯峨天龍寺角倉町
616-8385
Sagatenryuujisusukinobaba-chou
嵯峨天龍寺芒ノ馬場町
616-8375
Sagatenryuujitateishi-chou
嵯峨天龍寺立石町
616-8384
Sagatenryuujitsukurimichi-chou
嵯峨天龍寺造路町
616-8371
Sagatenryuujiwakamiya-chou
嵯峨天龍寺若宮町
616-8336
Sagatonbojiri-chou
嵯峨蜻蛉尻町
616-8436
Sagatoriimotoadashino-chou
嵯峨鳥居本化野町
616-8434
Sagatoriimotobutsushouden-chou
嵯峨鳥居本仏餉田町
616-8439
Sagatoriimotofukatani-chou
嵯峨鳥居本深谷町
616-8431
Sagatoriimotoikkahyou-chou
嵯峨鳥居本一華表町
616-8432
Sagatoriimotokitadai-chou
嵯峨鳥居本北代町
616-8435
Sagatoriimotokozaka-chou
嵯峨鳥居本小坂町
616-8433
Sagatoriimotonakasuji-chou
嵯峨鳥居本中筋町
616-8438
Sagatoriimotorokutan-chou
嵯峨鳥居本六反町
616-8437
Sagatoriimotosennou-chou
嵯峨鳥居本仙翁町
616-8351
Sagatsuridono-chou
嵯峨釣殿町
616-8344
Sagaumenoki-chou
嵯峨梅ノ木町
616-8363
Sagayanagida-chou
嵯峨柳田町
615-0065
Saiinhideri-chou
西院日照町
615-0002
Saiinhigashiimada-chou
西院東今田町
615-0011
Saiinhigashijunnain-chou
西院東淳和院町
615-0057
Saiinhigashikaigawa-chou
西院東貝川町
615-0042
Saiinhigashinakamizu-chou
西院東中水町
615-0022
Saiinhira-machi
西院平町
615-0062
Saiinhitsujisaru-chou
西院坤町
615-0061
Saiininui-chou
西院乾町
615-0007
Saiinkamihanada-chou
西院上花田町
615-0001
Saiinkamiimada-chou
西院上今田町
615-0006
Saiinkanazuchi-chou
西院金槌町
615-0058
Saiinkasame-chou
西院笠目町
615-0015
Saiinkasuga-chou
西院春日町
615-0063
Saiinkitaigoryou-chou
西院北井御料町
615-0026
Saiinkitayakake-chou
西院北矢掛町
615-0067
Saiinkogome-chou
西院小米町
615-0033
Saiinkotobuki-chou
西院寿町
615-0012
Saiinkouzanji-chou
西院高山寺町
615-0053
Saiinkubota-chou
西院久保田町
615-0064
Saiinkuden-chou
西院久田町
615-0013
Saiinmatsui-chou
西院松井町
615-0037
Saiinminamiigoryou-chou
西院南井御料町
615-0048
Saiinminamikotobuki-chou
西院南寿町
615-0041
Saiinminamitakada-chou
西院南高田町
615-0045
Saiinmizosaki-chou
西院溝崎町
615-0043
Saiinnakamizu-chou
西院中水町
615-0055
Saiinnishida-chou
西院西田町
615-0023
Saiinnishihira-machi
西院西平町
615-0003
Saiinnishiimada-chou
西院西今田町
615-0016
Saiinnishijunnain-chou
西院西淳和院町
615-0056
Saiinnishikaigawa-chou
西院西貝川町
615-0034
Saiinnishikotobuki-chou
西院西寿町
615-0046
Saiinnishimizosaki-chou
西院西溝崎町
615-0044
Saiinnishinakamizu-chou
西院西中水町
615-0027
Saiinnishisanzou-chou
西院西三蔵町
615-0032
Saiinnishitakada-chou
西院西高田町
615-0025
Saiinnishiyakake-chou
西院西矢掛町
615-0035
Saiinoiwake-chou
西院追分町
615-0036
Saiinoota-chou
西院太田町
615-0047
Saiinrokutanda-chou
西院六反田町
615-0021
Saiinsanzou-chou
西院三蔵町
615-0066
Saiinshijoubata-chou
西院四条畑町
615-0052
Saiinshimizu-chou
西院清水町
615-0004
Saiinshimohanada-chou
西院下花田町
615-0005
Saiinshunei-chou
西院春栄町
615-0031
Saiintakada-chou
西院高田町
615-0014
Saiintatsumi-chou
西院巽町
615-0054
Saiintsukisou-chou
西院月双町
615-0024
Saiinyakake-chou
西院矢掛町
615-0051
Saiinyasuzuka-chou
西院安塚町

T

616-8022
Taniguchienjouji-chou
谷口円成寺町
616-8012
Taniguchikakinouchi-chou
谷口垣ノ内町
616-8013
Taniguchikaratanouchi-chou
谷口唐田ノ内町
616-8015
Taniguchisono-machi
谷口園町
616-8014
Taniguchiumezuma-chou
谷口梅津間町
616-8226
Tokiwadannoue-chou
常盤段ノ上町
616-8218
Tokiwadeguchi-chou
常盤出口町
616-8214
Tokiwafurugosho-chou
常盤古御所町
616-8217
Tokiwahigashino-chou
常盤東ノ町
616-8216
Tokiwaichinoi-chou
常盤一ノ井町
616-8219
Tokiwakanda-chou
常盤神田町
616-8231
Tokiwakashinoki-chou
常盤柏ノ木町
616-8229
Tokiwakitaura-chou
常盤北裏町
616-8224
Tokiwakubo-machi
常盤窪町
616-8227
Tokiwakusaki-chou
常盤草木町
616-8215
Tokiwamori-machi
常盤森町
616-8221
Tokiwamuranouchi-chou
常盤村ノ内町
616-8222
Tokiwanakano-chou
常盤仲之町
616-8223
Tokiwanishi-machi
常盤西町
616-8211
Tokiwaoike-chou
常盤御池町
616-8213
Tokiwaonto-chou
常盤音戸町
616-8228
Tokiwashimoda-chou
常盤下田町
616-8225
Tokiwaumazuka-chou
常盤馬塚町
616-8212
Tokiwayamashita-chou
常盤山下町

U

616-8268
Umegahatafuruta-chou
梅ケ畑古田町
616-8286
Umegahatagoshonoguchi-chou
梅ケ畑御所ノ口町
616-8265
Umegahatahata-machi
梅ケ畑畑町
616-8263
Umegahatahatanoshita-chou
梅ケ畑畑ノ下町
616-8294
Umegahatahikiji-chou
梅ケ畑引地町
616-8285
Umegahatahinokiyashiro-chou
梅ケ畑檜社町
616-8277
Umegahatahiroshiba-chou
梅ケ畑広芝町
616-8272
Umegahatainoshiri-chou
梅ケ畑猪ノ尻町
616-8275
Umegahatakagari-chou
梅ケ畑篝町
616-8297
Umegahatakameishi-chou
梅ケ畑亀石町
616-8296
Umegahatakawanishi-chou
梅ケ畑川西町
616-8281
Umegahatakubotani-chou
梅ケ畑久保谷町
616-8291
Umegahatamakinoo-chou
梅ケ畑槇尾町
616-8284
Umegahatamikyousaka-chou
梅ケ畑御経坂町
616-8271
Umegahatamiyanokuchi-chou
梅ケ畑宮ノ口町
616-8262
Umegahatamukounochi-chou
梅ケ畑向ノ地町
616-8287
Umegahatanakajima-chou
梅ケ畑中嶋町
616-8273
Umegahatanakanawate-chou
梅ケ畑中縄手町
616-8266
Umegahatanakata-chou
梅ケ畑中田町
616-8289
Umegahatanishinohata-machi
梅ケ畑西ノ畑町
616-8283
Umegahataokutono-chou
梅ケ畑奥殿町
616-8288
Umegahatasasaebe-chou
梅ケ畑笹江辺町
616-8276
Umegahatashimizu-chou
梅ケ畑清水町
616-8278
Umegahatashoubutani
梅ケ畑菖蒲谷
616-8261
Umegahatatakahana-chou
梅ケ畑高鼻町
616-8292
Umegahatatakao-chou
梅ケ畑高雄町
616-8295
Umegahatatoganoo-chou
梅ケ畑栂尾町
616-8293
Umegahatatonohata-chou
梅ケ畑殿畑町
616-8274
Umegahataueno-chou
梅ケ畑上ノ町
616-8282
Umegahataueto-chou
梅ケ畑上砥町
616-8264
Umegahatayabunoshita-chou
梅ケ畑薮ノ下町
616-8267
Umegahatayamasaki-chou
梅ケ畑山崎町
615-0907
Umezudan-machi
梅津段町
615-0921
Umezufukenokawa-chou
梅津フケノ川町
615-0926
Umezufushihara-chou
梅津罧原町
615-0933
Umezugotou-chou
梅津後藤町
615-0936
Umezuhayashikuchi-chou
梅津林口町
615-0914
Umezuhigashikamaeguchi-chou
梅津東構口町
615-0931
Umezuhiraki-chou
梅津開キ町
615-0905
Umezuishinada-chou
梅津石灘町
615-0912
Umezukamaeguchi-chou
梅津構口町
615-0902
Umezukanda-chou
梅津神田町
615-0937
Umezukitagawa-chou
梅津北川町
615-0911
Umezukita-machi
梅津北町
615-0934
Umezukitaura-chou
梅津北浦町
615-0922
Umezumaeda-chou
梅津前田町
615-0901
Umezuminamihiro-chou
梅津南広町
615-0915
Umezuminami-machi
梅津南町
615-0913
Umezuminamiueda-chou
梅津南上田町
615-0923
Umezunakakura-chou
梅津中倉町
615-0916
Umezunakamura-chou
梅津中村町
615-0917
Umezunishiura-chou
梅津西浦町
615-0925
Umezuoonawaba-chou
梅津大縄場町
615-0938
Umezusakamoto-chou
梅津坂本町
615-0924
Umezushirimizo-chou
梅津尻溝町
615-0906
Umezutakaze-chou
梅津高畝町
615-0935
Umezutokumaru-chou
梅津徳丸町
615-0904
Umezutsutsumikami-chou
梅津堤上町
615-0903
Umezutsutsumishita-chou
梅津堤下町
615-0932
Umezuueda-chou
梅津上田町
616-8202
Utanobaba-chou
宇多野馬場町
616-8208
Utanofukuouji-chou
宇多野福王子町
616-8206
Utanohouanji-chou
宇多野法安寺町
616-8252
Utanokaminotani-chou
宇多野上ノ谷町
616-8201
Utanokitanoin-chou
宇多野北ノ院町
616-8207
Utanonagao-chou
宇多野長尾町
616-8204
Utanooike-chou
宇多野御池町
616-8205
Utanooyashiki-chou
宇多野御屋敷町
616-8203
Utanoshibahashi-chou
宇多野柴橋町
616-8209
Utanoshiba-machi
宇多野芝町
616-8171
Uzumasaaokigahara-chou
太秦青木ケ原町
616-8172
Uzumasaaokimoto-chou
太秦青木元町
616-8136
Uzumasaaraki-chou
太秦荒木町
616-8131
Uzumasafujigamori-chou
太秦藤ケ森町
616-8187
Uzumasagoryouden-chou
太秦御領田町
616-8157
Uzumasagoshonouchi-chou
太秦御所ノ内町
616-8162
Uzumasahachioka-chou
太秦蜂岡町
616-8155
Uzumasahakamada-chou
太秦袴田町
616-8145
Uzumasahattanda-chou
太秦八反田町
616-8161
Uzumasahigashihachioka-chou
太秦東蜂岡町
616-8115
Uzumasahigashikarato-chou
太秦東唐渡町
616-8142
Uzumasahinouchi-chou
太秦樋ノ内町
616-8152
Uzumasahorigauchi-chou
太秦堀ケ内町
616-8186
Uzumasahoriike-chou
太秦堀池町
616-8107
Uzumasaichinoi-chou
太秦一ノ井町
616-8122
Uzumasaidogajiri-chou
太秦井戸ケ尻町
616-8176
Uzumasainui-chou
太秦乾町
616-8166
Uzumasaishigaki-chou
太秦石垣町
616-8175
Uzumasaitchoushiba-chou
太秦一町芝町
616-8101
Uzumasaizumishikibu-chou
太秦和泉式部町
616-8185
Uzumasakainichi-chou
太秦開日町
616-8123
Uzumasakaishouji-chou
太秦海正寺町
616-8121
Uzumasakakiuchi-chou
太秦垣内町
616-8103
Uzumasakamikeibu-chou
太秦上刑部町
616-8173
Uzumasakaminodan-chou
太秦上ノ段町
616-8134
Uzumasakarato-chou
太秦唐渡町
616-8151
Uzumasakatabiranotsuji-chou
太秦帷子ケ辻町
616-8165
Uzumasakatsuragahara-chou
太秦桂ケ原町
616-8164
Uzumasakatsuragi-chou
太秦桂木町
616-8143
Uzumasakawadokoro-chou
太秦川所町
616-8112
Uzumasakinoshita-chou
太秦木ノ下町
616-8182
Uzumasakitaro-chou
太秦北路町
616-8135
Uzumasakotesumi-chou
太秦小手角町
616-8125
Uzumasakumiishi-chou
太秦組石町
616-8181
Uzumasakyounomichi-chou
太秦京ノ道町
616-8146
Uzumasamaenoda-chou
太秦前ノ田町
616-8116
Uzumasamatsumoto-chou
太秦松本町
616-8154
Uzumasaminaseiji-chou
太秦皆正寺町
616-8183
Uzumasamiyanomae-chou
太秦宮ノ前町
616-8117
Uzumasamonda-chou
太秦門田町
616-8102
Uzumasamorigahigashi-chou
太秦森ケ東町
616-8105
Uzumasamorigamae-chou
太秦森ケ前町
616-8106
Uzumasamoriganishi-chou
太秦森ケ西町
616-8184
Uzumasanakasuji-chou
太秦中筋町
616-8133
Uzumasanakatsutsumi-chou
太秦中堤町
616-8191
Uzumasanakayama-chou
太秦中山町
616-8163
Uzumasanishihachioka-chou
太秦西蜂岡町
616-8156
Uzumasanishino-chou
太秦西野町
616-8113
Uzumasanomoto-chou
太秦野元町
616-8127
Uzumasaokudono-chou
太秦奥殿町
616-8153
Uzumasaomokage-chou
太秦面影町
616-8192
Uzumasasanbi-chou
太秦三尾町
616-8111
Uzumasashimokakuda-chou
太秦下角田町
616-8104
Uzumasashimokeibu-chou
太秦下刑部町
616-8126
Uzumasasugamoto-chou
太秦椙ケ本町
616-8137
Uzumasasujaku-chou
太秦朱雀町
616-8132
Uzumasatakigahana-chou
太秦滝ケ花町
616-8141
Uzumasatanamori-chou
太秦棚森町
616-8174
Uzumasatarumiyama-chou
太秦垂箕山町
616-8114
Uzumasatatsumi-chou
太秦巽町
616-8167
Uzumasatayabu-chou
太秦多薮町
616-8147
Uzumasatsuchimoto-chou
太秦土本町
616-8124
Uzumasatsujigamoto-chou
太秦辻ケ本町
616-8177
Uzumasaumazuka-chou
太秦馬塚町
616-8071
Uzumasayasuifujinoki-chou
太秦安井藤ノ木町
616-8063
Uzumasayasuihigashiura-chou
太秦安井東裏町
616-8081
Uzumasayasuiikeda-chou
太秦安井池田町
616-8084
Uzumasayasuiitchouden-chou
太秦安井一町田町
616-8062
Uzumasayasuikasuga-chou
太秦安井春日町
616-8064
Uzumasayasuikitagosho-chou
太秦安井北御所町
616-8067
Uzumasayasuikoyama-chou
太秦安井小山町
616-8066
Uzumasayasuikurumamichi-chou
太秦安井車道町
616-8085
Uzumasayasuimatsumoto-chou
太秦安井松本町
616-8073
Uzumasayasuimitoden-chou
太秦安井水戸田町
616-8074
Uzumasayasuinijouura-chou
太秦安井二条裏町
616-8065
Uzumasayasuinishiura-chou
太秦安井西裏町
616-8083
Uzumasayasuinishizawa-chou
太秦安井西沢町
616-8082
Uzumasayasuiokuhata-chou
太秦安井奥畑町
616-8072
Uzumasayasuitatsumi-chou
太秦安井辰巳町
616-8076
Uzumasayasuitsujinouchi-chou
太秦安井辻ノ内町
616-8077
Uzumasayasuiumazuka-chou
太秦安井馬塚町
616-8075
Uzumasayasuiyanagidoori-chou
太秦安井柳通町
616-8144
Uzumasayurigamoto-chou
太秦百合ケ本町

Y

616-8194
Yamagoehigashi-chou
山越東町
616-8197
Yamagoeinui-chou
山越乾町
616-8195
Yamagoenaka-chou
山越中町
616-8196
Yamagoenishi-chou
山越西町
616-8193
Yamagoetatsumi-chou
山越巽町
615-0073
Yamanouchiaraki-chou
山ノ内荒木町
615-0096
Yamanouchigotanda-chou
山ノ内五反田町
615-0072
Yamanouchiikejiri-chou
山ノ内池尻町
615-0094
Yamanouchikitanokuchi-chou
山ノ内北ノ口町
615-0091
Yamanouchimidouden-chou
山ノ内御堂殿町
615-0093
Yamanouchimiyamae-chou
山ノ内宮前町
615-0092
Yamanouchimiyawaki-chou
山ノ内宮脇町
615-0074
Yamanouchinae-machi
山ノ内苗町
615-0085
Yamanouchinakahata-chou
山ノ内中畑町
615-0095
Yamanouchinishihattanda-chou
山ノ内西八反田町
615-0071
Yamanouchinishiura-chou
山ノ内西裏町
615-0097
Yamanouchioo-machi
山ノ内大町
615-0082
Yamanouchisekisan-chou
山ノ内赤山町
615-0083
Yamanouchisetohata-chou
山ノ内瀬戸畑町
615-0084
Yamanouchiyamanoshita-chou
山ノ内山ノ下町
615-0081
Yamanouchiyourou-chou
山ノ内養老町