Mitake-chou, Kani-gun ,Gifu-ken / 岐阜県

When there is not a mention, use 505-0100 as postcode.

F

505-0123
Furuyashiki
古屋敷
505-0125
Fushimi
伏見

G

505-0122
Goudo
顔戸

H

505-0124
Hie
比衣

I

505-0115
Ijiri
井尻

K

505-0126
Kamiedo
上恵土
505-0107
Kaminogou
上之郷
505-0108
Kowasawa
小和沢

M

505-0102
Maezawa
前沢
505-0116
Mitake
御嵩
505-0112
Mizano
美佐野

N

505-0121
Naka
505-0114
Nakagiri
中切

O

505-0106
Obara
小原
505-0101
Ookugo
大久後

S

505-0105
Saito
西洞
505-0111
Shizuki
次月
505-0113
Shuku
宿

T

505-0103
Tsubashi
津橋

U

505-0104
Utouzaka
謡坂