Satte-shi ,Saitama-ken / 埼玉県

When there is not a mention, use 340-0100 as postcode.

C

340-0161
Chizuka
千塚

E

340-0104
Endouuchi
円藤内

G

340-0112
Gongendou
権現堂

H

340-0134
Hanajima
花島
340-0114
Higashi
340-0141
Hirano
平野
340-0145
Hirasuka
平須賀
340-0136
Hosono
細野

K

340-0164
Kahinata
香日向
340-0146
Kamiougi
神扇
340-0155
Kamitakano
上高野
340-0124
Kamiuwada
上宇和田
340-0121
Kamiyoshiba
上吉羽
340-0123
Kidachi
木立
340-0111
Kita

M

340-0135
Makinoji
槇野地
340-0105
Matsuishi
松石
340-0151
Midoridai
緑台
340-0156
Minami

N

340-0143
Nagama
長間
340-0115
Naka
340-0132
Nakajima
中島
340-0163
Nakakawasaki
中川崎
340-0142
Nakano
中野
340-0116
Nishi
西
340-0131
Nishisekiyado
西関宿

S

340-0154
Sakae
340-0113
Satte
幸手
340-0162
Shimokawasaki
下川崎
340-0125
Shimouwada
下宇和田
340-0126
Shimoyoshiba
下吉羽
340-0122
Shinmeiuchi
神明内
340-0101
Sotogouma
外国府間
340-0133
Soushinden
惣新田

T

340-0102
Takasuka
高須賀
340-0152
Tenjinshima
天神島
340-0144
Toshima
戸島

U

340-0103
Uchigouma
内国府間

Y

340-0153
Yoshino
吉野