Urahoro-chou, Tokachi-gun ,Hokkai-dou / 北海道

When there is not a mention, use 089-5600 as postcode.

A

089-3576
Aikawa
相川
089-5551
Aiushi
愛牛
089-5546
Asahi
朝日
089-5865
Atsunai
(zeniki)
厚内

B

089-5556
Betcharo
鼈奴

C

089-5869
Chipuneokoppe
チプネオコッペ
089-5636
Chitose-chou
千歳町
088-0181
Chokubetsu
直別

E

089-3586
Eiho
栄穂

F

089-5633
Fukuyama
常豊

G

089-3577
Gouryuu
合流

H

089-5543
Heiwa
平和
089-5612
Higashiyama-chou
東山町
089-5622
Hokuei
北栄
089-5603
Hon-chou
本町
089-3578
Housei
宝生

I

089-5638
Ikuchise
幾栄
089-5638
Ikuei
幾栄
089-5637
Inaho
稲穂

K

089-5866
Kamiatsunai
上厚内
089-3574
Katsuhira
活平
089-3585
Kawakami
川上
089-3572
Kawaryuufu
川流布
089-3587
Kiroro
貴老路
089-5621
Kita-machi
北町
089-5558
Kobukariishi
(30banchi)
昆布刈石
089-5868
Kobukariishi
(3banchi)
昆布刈石
089-5611
Kotobuki-chou
寿町
089-5617
Kounan
光南
089-5542
Kyouei
共栄

M

089-5636
Mannen
千歳町
089-5633
Maruyama
常豊
089-5605
Midori-machi
緑町
089-5617
Minami-machi
光南
089-3575
Misono
美園

N

089-5608
Nishi-machi
西町
089-5557
Nutabetto
ヌタベット

O

089-5634
Obitomi
帯富
089-5867
Okoppe
オコッペ
089-3571
Onnenai
恩根内

R

089-5632
Rushin
留真

S

089-5613
Saiwai-chou
幸町
089-5604
Sakae-machi
栄町
089-5614
Sakura-machi
桜町
089-5547
Seigou
生剛
089-5631
Setarai
瀬多来
089-5615
Shin-machi
新町
089-5635
Shizunai
静内
089-5602
Suehiro-chou
末広町
089-5606
Sumiyoshi-chou
住吉町

T

089-5554
Taihei
大平
089-5601
Takara-machi
宝町
089-5555
Toitokki
トイトッキ
089-5548
Tokachibuto
十勝太
089-5634
Tokiwa
帯富
089-5633
Tokomuro
常豊
089-3573
Tomikawa
富川
089-5544
Toufuto
統太
089-5552
Toyokita
豊北
089-5633
Tsunetoyo
常豊

U

089-5553
Utsunai
打内

Y

089-5541
Yoshino
吉野
089-5545
Yourou
養老

Z

089-5607
Zaimoku-chou
材木町