Shinhidaka-chou, Hidaka-gun ,Hokkai-dou / 北海道

When there is not a mention, use 056-0000 as postcode.

H

059-2561
Higashishizunai
東静内

M

059-3107
Mitsuishiasahi-chou
三石旭町
059-3102
Mitsuishifukuhata
三石福畑
059-3105
Mitsuishihigashihourai
三石東蓬莱
059-3108
Mitsuishihon-chou
三石本町
059-3231
Mitsuishihonkiri
三石本桐
059-3104
Mitsuishihouei
三石蓬栄
059-3352
Mitsuishiinami
三石稲見
059-3354
Mitsuishikawakami
三石川上
059-3233
Mitsuishikerimai
三石鳧舞
059-3353
Mitsuishikiyose
三石清瀬
059-3111
Mitsuishikoshiumi-chou
三石越海町
059-3355
Mitsuishimikawa
三石美河
059-3112
Mitsuishiminato-chou
三石港町
059-3232
Mitsuishiminowa
三石美野和
059-2571
Mitsuishinishihata
三石西端
059-3106
Mitsuishinishihourai
三石西蓬莱
059-3101
Mitsuishitomisawa
三石富沢
059-3103
Mitsuishitoyooka
三石豊岡
059-3351
Mitsuishiutafue
三石歌笛

S

056-0019
Shizunaiaoyagi-chou
静内青柳町
056-0003
Shizunaiasahi-chou
静内旭町
056-0014
Shizunaifurukawa-chou
静内古川町
056-0021
Shizunaihanazono
静内花園
059-2565
Shizunaiharutachi
静内春立
056-0016
Shizunaihon-chou
静内本町
056-0013
Shizunaiirifune-chou
静内入船町
056-0015
Shizunaikaigan-chou
静内海岸町
056-0002
Shizunaikamimori
静内神森
056-0028
Shizunaikashiwadai
静内柏台
059-2563
Shizunaikawaai
静内川合
056-0025
Shizunaikiba-chou
静内木場町
056-0027
Shizunaikomaba
静内駒場
056-0005
Shizunaikousei-chou
静内こうせい町
056-0011
Shizunaimauta
静内真歌
056-0145
Shizunaimena
(18,127,453,465-2,466,480banchi)
静内目名
056-0001
Shizunaimena
(sonota)
静内目名
056-0004
Shizunaimidori-chou
静内緑町
056-0141
Shizunaimisono
静内御園
056-0017
Shizunaimiyuki-chou
静内御幸町
056-0006
Shizunainakano-chou
静内中野町
059-2564
Shizunainishikawa
静内西川
056-0142
Shizunainoya
静内農屋
056-0007
Shizunaishimizuoka
静内清水丘
056-0026
Shizunaisuehiro-chou
静内末広町
056-0144
Shizunaitahara
静内田原
056-0146
Shizunaitakami
静内高見
056-0022
Shizunaitakasago-chou
静内高砂町
056-0023
Shizunaitokiwa-chou
静内ときわ町
059-2566
Shizunaitoubetsu
静内東別
056-0143
Shizunaitoyohata
静内豊畑
059-2562
Shizunaiurawa
静内浦和
056-0024
Shizunaiyamate-chou
静内山手町
056-0018
Shizunaiyoshino-chou
静内吉野町