Esashi-chou, Esashi-gun ,Hokkai-dou / 北海道

When there is not a mention, use 098-5800 as postcode.

F

098-5953
Fuureppu
風烈布

H

098-5822
Hokkou-chou
北幸町
098-5824
Hokuei-chou
北栄町
098-5807
Hon-chou
本町

K

098-5954
Kamiotoshibe
上音標
098-5826
Kitahama-chou
北浜町

M

098-5816
Menashidomari
目梨泊
098-5823
Mikasa-chou
三笠町
098-5804
Minamihama-chou
南浜町
098-5814
Misaki-chou
岬町

O

098-5802
Okashima
岡島
098-5955
Otoshibe
音標
098-5952
Otsuchuube
乙忠部

S

098-5805
Saiwai-chou
幸町
098-5821
Sakae-machi
栄町
098-5803
Shimohorobetsu
下幌別
098-5808
Shinkou-chou
新港町
098-5825
Shinsakae-machi
新栄町

T

098-5815
Toimaki
問牧
098-5801
Tokushibetsu
徳志別

U

098-5827
Uennai
宇遠内
098-5806
Umegae-chou
梅ケ枝町
098-5212
Utanoborichuuou
歌登中央
098-5205
Utanoborihigaki-machi
歌登桧垣町
098-5207
Utanoborihigashi-machi
歌登東町
098-5202
Utanoborihigashiutanobori
歌登東歌登
098-5213
Utanoborihonhorobetsu
歌登本幌別
098-5442
Utanoborihouyoku
歌登豊沃
098-5443
Utanoborikamitokushibetsu
歌登上徳志別
098-5221
Utanoboriketobetsu
歌登毛登別
098-5204
Utanoboriminami-machi
歌登南町
098-5206
Utanoborinishi-machi
歌登西町
098-5211
Utanoborinishiutanobori
歌登西歌登
098-5444
Utanoboriofun
歌登大奮
098-5445
Utanoborioomagari
歌登大曲
098-5201
Utanoboripankenai
歌登パンケナイ
098-5203
Utanoboripenkenai
歌登辺毛内
098-5441
Utanoborishibiutan
歌登志美宇丹

Y

098-5951
Yamausu
山臼