Minamifurano-chou, Sorachi-gun ,Hokkai-dou / 北海道

When there is not a mention, use 079-2400 as postcode.

H

079-2412
Higashiikutora
東幾寅
079-2411
Higashishikagoe
東鹿越

I

079-2404
Ikutora
(asahimachi)
幾寅
079-2403
Ikutora
(asano)
幾寅
079-2403
Ikutora
(gifu)
幾寅
079-2404
Ikutora
(higashimachi)
幾寅
079-2403
Ikutora
(kusumi)
幾寅
079-2403
Ikutora
(matsui)
幾寅
079-2401
Ikutora
(naitou)
幾寅
079-2401
Ikutora
(nakamachi)
幾寅
079-2402
Ikutora
(nishimachi)
幾寅
079-2401
Ikutora
(sakaemachi)
幾寅
079-2404
Ikutora
(senbokuchou)
幾寅
079-2401
Ikutora
(sumiyoshichou)
幾寅
079-2403
Ikutora
(yamakuro)
幾寅

K

079-2131
Kanayama
金山
079-2552
Kitaochiai
北落合

O

079-2551
Ochiai
落合

S

079-2132
Shimokanayama
下金山