Uryuu-chou, Uryuu-gun ,Hokkai-dou / 北海道

When there is not a mention, use 078-2600 as postcode.

D

078-2641
Dai10chounai
第10町内
078-2642
Dai11chounai
第11町内
078-2631
Dai1chounai
第1町内
078-2632
Dai2chounai
第2町内
078-2633
Dai3chounai
第3町内
078-2634
Dai4chounai
第4町内
078-2531
Dai5chounai
(3)
第5町内
078-2635
Dai5chounai
(sonota)
第5町内
078-2636
Dai6chounai
第6町内
078-2637
Dai7chounai
第7町内
078-2638
Dai8chounai
第8町内
078-2639
Dai9chounai
第9町内