Moseushi-chou, Uryuu-gun ,Hokkai-dou / 北海道

When there is not a mention, use 079-0500 as postcode.

1

079-0510
10ku
10区
079-0511
11ku
11区
079-0501
1ku
1区

2

079-0502
2ku
2区

3

079-0503
3ku
3区

4

079-0504
4ku
4区

5

079-0505
5ku
5区

6

079-0506
6ku
6区

7

079-0507
7ku
7区

8

079-0508
8ku
8区

9

079-0509
9ku
9区