Monbetsu-shi ,Hokkai-dou / 北海道

When there is not a mention, use 094-0000 as postcode.

B

094-0003
Benten-chou
弁天町

H

094-0015
Hanazono-chou
花園町
094-0004
Hon-chou
本町

I

099-6131
Ipponmatsu
一本松

K

094-0031
Kaiyoukouen
海洋公園
094-0027
Kamikounomai
上鴻之舞
094-0025
Kamimobetsu
上藻別
099-5354
Kamishokotsu-chou
上渚滑町
099-5353
Kamishokotsuchoujoutou
上渚滑町上東
099-5355
Kamishokotsuchoukousei
上渚滑町更生
099-5352
Kamishokotsuchounakashokotsu
上渚滑町中渚滑
099-5365
Kamishokotsuchounakatatsuushi
上渚滑町中立牛
099-5362
Kamishokotsuchouokutou
上渚滑町奥東
099-5351
Kamishokotsuchoushimoshokotsu
上渚滑町下渚滑
099-5363
Kamishokotsuchoushimotatsuushi
上渚滑町下立牛
099-5364
Kamishokotsuchouuekotan
上渚滑町上古丹
099-5361
Kamishokotsuchouwakunbe
上渚滑町和訓辺
094-0001
Kitahama-chou
北浜町
099-6132
Komukai
小向
099-6133
Koudou
弘道
094-0026
Kounomai
鴻之舞

M

094-0002
Masago-chou
真砂町
094-0014
Midori-chou
緑町
094-0013
Minamigaoka-chou
南が丘町
094-0011
Minato-chou
港町
094-0024
Mobetsu
藻別
094-0023
Motomonbetsu
元紋別

N

099-6241
Numanoue
沼の上

O

094-0007
Ochiishi-chou
落石町
094-0021
Ooyama-chou
大山町

S

094-0005
Saiwai-chou
幸町
099-6242
Shibun
志文
094-0012
Shinkou-chou
新港町
094-0022
Shinsei
新生
094-0006
Shiomi-chou
潮見町
099-5171
Shokotsu-chou
渚滑町
099-5175
Shokotsuchoukawamukai
渚滑町川向
099-5173
Shokotsuchoumotonishi
渚滑町元西
099-5172
Shokotsuchoumotoshin
渚滑町元新
099-5174
Shokotsuchouutsutsu
渚滑町宇津々

Y

099-6131
Yasoshi
一本松