Ashibetsu-shi ,Hokkai-dou / 北海道

When there is not a mention, use 075-0000 as postcode.

A

075-0165
Aokisawa
青木沢
075-0036
Asahi-chou
旭町
075-0035
Asahimachiyuya
旭町油谷

F

075-0017
Fukuzumi-chou
福住町

H

075-0162
Higashiraijou-chou
東頼城町
075-0041
Hon-chou
本町
075-0034
Horonai
幌内

I

076-0081
Izumi

K

079-1371
Kamiashibetsu-chou
上芦別町
075-0166
Kawagishi
川岸
075-0011
Kita1jouhigashi
北一条東
075-0001
Kita1jounishi
北一条西
075-0012
Kita2jouhigashi
北二条東
075-0002
Kita2jounishi
北二条西
075-0013
Kita3jouhigashi
北三条東
075-0003
Kita3jounishi
北三条西
075-0014
Kita4jouhigashi
北四条東
075-0004
Kita4jounishi
北四条西
075-0015
Kita5jouhigashi
北五条東
075-0005
Kita5jounishi
北五条西
075-0016
Kita6jouhigashi
北六条東
075-0006
Kita6jounishi
北六条西
075-0007
Kita7jounishi
北七条西
075-0252
Kogane-chou
黄金町

M

075-0031
Minami1jouhigashi
南一条東
075-0021
Minami1jounishi
南一条西
075-0032
Minami2jouhigashi
南二条東
075-0033
Minami3jouhigashi
南三条東

N

075-0167
Nakanooka-chou
中の丘町
075-0161
Nishiashibetsu-chou
西芦別町
079-1372
Nokanan-chou
野花南町

R

075-0164
Raijou-chou
頼城町
075-0163
Rokusen-chou
緑泉町

S

075-0251
Shinjou-chou
新城町

T

075-0019
Takane-chou
高根町
075-0018
Tokiwa-chou
常磐町
075-0254
Toyooka
豊岡
075-0253
Toyooka-chou
豊岡町